9. Oktober 17.00 Felleskapsmøte med Nattverd

05:00 PM - 06:30 PM
Felleskapsmøte med Nattverd
Sted: Fjellet bedehus

Vi får besøk av Harald Aarbakke

16. Oktober 11.00 Møte på Frogner Misjonssenter

11:00 AM - 01:00 PM
Møte på Frogner Misjonssenter

Helge Dagsland taler. Kontakt for skyss

23. Oktober 17.00 Fjellet bedehus Jorunn Kind

05:00 PM - 07:00 PM
Møte Fjellet Jorunn Kind
Sted: Fjellet Bedehus

Jorunn Kind

4-6 November Møtehelg Frogner Misjonssenter

07:30 PM - 09:00 PM
Felleskapshelg
Sted: Frogner Misjonssenter

Jon Georg Fiske taler
4/11 møtestart 19.30
5/11 møtestart 19.30
6/11 møtestart 11.00

6.november 17.00 Fjellet Bedehus Frode Granerud

05:00 PM - 07:00 PM
Felleskapsmøte
Sted: Fjellet Bedehus

Frode Granerud deler Guds ord Bedehuskaffe

13. November 17.00 Fjellet bedehus Frank Ole Thoresen

05:00 PM - 07:00 PM
Bibeltime Frank Ole Thoresen
Sted: Fjellet Bedehus

Bibeltime Frank Ole Thoresen

20.November 17.00 Fjellet Bedehus Arne Helge Teigen

05:00 PM - 07:00 PM
Møte m Nattverd
Sted: Fjellet bedehus

Arne Helge Teigen Møte m Nattverd

26. November 10.00 Fjellet bedehus JULEMESSE

10:00 AM - 03:00 PM
Julemesse
Sted: Fjellet Bedehus

4.Desember 11.00 Frogner Misjonshus

11:00 AM - 01:00 PM
Tale Anlaug Vegge
Sted: Frogner Misjonshus

11.Desember 17.00 Fjellet Bedehus Ola Tulluan

05:00 PM - 07:00 PM
Fjellet Bedehus Ola Tulluan
Sted: Fjellet Bedehus
I BUILT MY SITE FOR FREE USING