Semesteråpning Søndag 21. August

05:00 PM - 06:30 PM
Semesteråpning
Sted: Fjellet Bedehus

Vi får besøk av Aud Hoas Bedehuskaffe etter møtet. Gleder oss til å se gamle og nye venner igjen

Felleskapsmøte Søndag 28. August

05:00 PM - 06:30 PM
Felleskapsmøte
Sted: Fjellet Bedehus

Vi får besøk av Trond Bjørsvik Bedehuskaffe etter møtet. Det blir også nattverd under møtet

Fellesskapstur til Fangekasa Fredag 9 til Søndag 11 september

05:00 PM - 06:30 PM
Felleskapstur
Sted: Fangekasa Aremark

Weekend-tur sammen med Frogner Misjonsforening.
Påmelding til styret@nlmralingen eller telefon 948 70 977

Fellesskapsmøte 18. September

05:00 PM - 06:30 PM
Fellesskapsmøte
Sted: Fjellet bedehus

Det blir møte, men info om hvem og hva er ikke helt klart enda, og kommer senere. Følg med :-)

Møte Felles på Frogner Misjonshus 25. september

11:00 AM - 01:00 PM
Felleskapsmøte
Sted: Frogner Bedehus

Merk tid og sted! Frode Granerud taler. Felles skyss fra Rælingen for de som ønsker. Ring 94810977, for avtale

Felleskapsmøte med Nattverd 9. Oktober

05:00 PM - 06:30 PM
Felleskapsmøte med Nattverd
Sted: Fjellet bedehus

Vi får besøk av Harald Aarbakke

I BUILT MY SITE FOR FREE USING