Møter / felleskap

Samling de 3 første søndager i måneden kl. 17.00

Mer informasjon

Fredagsklubb

Fredagsklubb for ungdom fra 7. klasse. hver 2. fredag

Mer informasjon

Bønnesamlinger / smågrupper

Bønnesamling / smågrupper i hjemmene hver onsdag kl. 20.00-21.00

Mer informasjon
I BUILT MY SITE FOR FREE USING